Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

μουσική: Aλέξανδρος Ρουμελιώτης
στίχοι:     Φαέθων Αδαμίδης

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΗΝ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
                               ΦΑΕΘΩΝ  ΑΔΑΜΙΔΗΣ